Juletræsproduktion

Hvad har et H.C. Andersen eventyr og juletræsproduktion med hinanden at gøre? Vi kender alle H. C. Andersens eventyr om Grantræet. Fortællingen om det nydelige grantræ, som havde en god plads i skoven, hvor det fik nok sol og havde god plads omkring sig mellem sine større kammerater. År efter år voksede træet sig større og større, og selvom det lille grantræ efterhånden havde vokset sig stort og smukt, var det alligevel alle de andre træer i skoven, der blev fældet, når skovhuggeren kom forbi hvert år ved juletid. Men så et år skete det. Det lille grantræ, som ikke var så lille mere, blev fældet og transporteret væk.

Hvorfor skulle der gå så mange år, før skovhuggeren fældede grantræet, og det fik lov at stråle? Forklaringen findes i produktionen. En produktion af juletræer er en langsommelig proces, og særligt når man ønsker at producere de bedste træer, kræver det ikke bare tid, men også ekstra hårdt arbejde.

Hos Kistrup Nordmann er det en passion at producere de bedste juletræer, og det tager som udgangspunkt otte til 11 år, fra planterne sættes, til det optimale træ står klar til at blive fældet, men det tager ikke kun lang tid at producere træerne. Hvis man vil lave de bedste og flotteste træer, kræver det hårdt arbejde hele året rundt.

Nordmannsgran

I begyndelsen af et nyt år efter en travl sæson med eksport af træer til flere lande både i og uden for Europa starter arbejdet i træerne med stabfræsning. Det er et væsentlig led i produktionen af Nordmannsgran, fordi det senere på året vil gøre det lettere at skærmsprøjte for ukrudt, og i sæsonen, når træerne skal fældes, er det lettere at komme til med fælderen.

Så snart det danske vintervejr tillader det, begynder det, om man vil, rigtige arbejde med træerne. Fra Nordmannsgran er fem år - måske fire - begynder formningen af træet, og herefter klippes træerne hvert år, hvor hvert andet år er en dybere klipning, som virkelig er med til at forme træet.

Træerne formes hele året for at opnå den helt rigtige facon, som hos Kistrup Nordmann er slanke tætte juletræer. Hvis der er tale om salgstræer, vil disse kun blive klippet fra januar til maj måned, så der ikke er synlige tegn på klip, når træerne i efteråret sælges til eksport.

Et led i at opnå den helt rigtige facon på træet er også formpilning. I maj og juni måned bliver den øverste grenkrans på Nordmannsgran pillet for at fastholde træets facon, og så er det en metode til at mindske, antallet af gange et træ skal klippes.

En anden vigtig del af produktionen af de tætte slanke juletræer er vækstreguleringen, som normalvis finder sted i juni og juli måned. Her reguleres juletræernes toppe for at mindske mellemrum mellem grenkransene. I vækstsæsonen vil kulturen med Nordmannsgran blive gennemgået 4-6 gange for at sikre den fulde kontrol af træernes toppe.

I august måned er det tid til at mærke træerne ud til salg, og det er Aage Madsen alene, som står for den del af arbejdet hos Kistrup Nordmann. Det er nødvendigt for at have fuld kontrol over udtyndingen af arealerne, så han er sikker på også at have juletræer op til tre meter i den bedste A+ kvalitet.

Kistrup Nordmann er specialiseret i at producere slanke tætte juletræer i høj kvalitet, og salget af træerne foregår direkte. I sæsonen bliver juletræerne fældet, nettet og palleteret efter aftale med kunden, så de er klar til eksport og kan nå frem på det ønskede tidspunkt.

 

Rødgran (Picea)

Rødgran er det almindelige gammeldags juletræ i Danmark, men i dag er det faktisk kun det næstmest brugte juletræ efter Nordmannsgran (ædelgran), selvom det ikke er et lige så dyrt træ som Nordmannsgran.

Rødgran er et rankt nåletræ, som kan produceres overalt i Danmark, men de bedste rødgrans juletræer bliver dyrket på sandjord, fordi det får træerne til at vokse langsommere, og når rødgran gror langsomt, bliver de mere tætte.

Hos Kistrup Nordmann findes også en stor kultur med rødgran (picea), som produceres i høj kvalitet og eksporteres til flere lande i og uden for Europa, men særligt svenskerne er glade for det ranke nåletræ med den kegleformede krone, som gør det yderst velegnet til et juletræ.

Selvom rødgranen er et taknemmeligt og stærkt træ, som sagtens kan gro fra naturens siden uden menneskelig indblanden, så kræver det alligevel et stort stykke arbejde gennem flere år, hvis man vil producere juletræer af den højeste kvalitet.

Allerede i marts måned begynder formklipningen af rødgranerne. Her kan det også være nødvendigt at reducere toppene, så de ikke stikker af, og der bliver et for stort mellemrum mellem grenkransene.

Rødgranen er et livligt træ, hvorfor det er nødvendigt med en nænsom sommerklipning for at kontrollere træernes vækst.

I august måned bliver rødgranerne hos Kistrup Nordmann mærket ud til salg, og det er Aage Madsen, som står for den del, så han kan kontrollere udtyndingen af arealerne.